BLog

Data Center (Veri Merkezi) nedir ? Standartları nelerdir?

Bilişim biliminde enformasyon sözcüğü kayıt, depolama, sorgulama, düzenleme ve özetleme işlemlerinden geçirilerek biçimlendirilmiş ve anlamlandırılmış veriler anlamında kullanılmaktadır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Bir verinin tek başına bir anlamı ve işlevi bulunmamaktadır. Veriler toplandıktan sonra gruplanarak, sıralanarak ve özetlenerek, elle ya da bilgisayarla işlenip enformasyona dönüştürüldüklerinde anlam kazanmaktadır. […]

Tem 14, 2017
Hastaneler, Tıp Merkezleri ve Ameliyathaneler için Sıcaklık ve Nem Takibi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının yayınladığı Sağlıkta Kalite Standartları yönetmeliğinde; hastaneler, tıp merkezleri ve ameliyathaneler için ısı ve nem takibi gerekliliğinin bir kısmı aşağıdaki gibi belirtilmektedir: *Ameliyathanede, sıcaklık ve nem değerleri izlenmelidir. *Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulmalıdır. *Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır. *Alanlara göre uygun sıcaklık […]

Tem 02, 2017
Laboratuvarlar için Sıcaklık ve Nem Takibi

09 Ekim 2013 Tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan  28790 sayılı resmi gazete ile uygulamaya giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin sıcaklık ve nem takibi gerekliliği aşağıdaki gibi belirtilmiştir: Faaliyete Esas Denetim Kriterleri başlığı altında; Madde 3. Derin dondurucu, buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılır ve kayıtları tutulur. Madde 19. Tıbbi laboratuvar ortamının sıcaklık takibi yapılır, yapıldığına dair kayıtlar vardır ve düzenli tutulur. […]

Tem 02, 2017
İlaçlar ve Ecza Dolapları için Isı ve Nem Takibi

İlaçlar ve Ecza Dolaplarında Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu’nun VII. Depolama başlığı altındaki 11. ve 12. Maddelerinde ısı ve nem takibi şu şekilde belirtilmiştir: Madde 11- Tıbbî farmasötik ürünler, tıbbî malzeme, kozmetikler ve benzerleri gibi çeşitli ürün türleri birbirinden ayrı yerlerde depolanır. Her bir ürün, ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek […]

Tem 02, 2017
Hayvancılık için Isı ve Nem Takibi

Hayvancılık sektöründe ortam ısı ve nem takibi önemli bir rol oynamaktadır. Üretim sürecindeki sıcaklık ve nem, anlık ve geçmişe dönük olarak izlenmelidir. Verimli ve sağlıklı hayvanlar yetiştirebilmek için ortam koşulları takip edilmelidir. Retmon Isı ve Nem takip Sistemi; mandıralar, tavuk çiftlikleri gibi üretim alanlarını anlık olarak kontrol altında tutup, hayvanların yaşam kalitesini belirler. Hayvanların yaşam kalitesinin artması, […]

Tem 02, 2017
Veterinerlikler için Isı ve Nem Takibi

Veterinerlikler için ısı ve nem takibi büyük önem arz etmektedir. 11 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 28525 sayılı resmi gazete ile uygulamaya giren Veteriner Tıbbi Ürünler hakkında yönetmeliğin 16. Maddesinin C bendinde Isı ve nem takibi gerekliliği aşağıdaki gibi belirtilmiştir: Sıcaklık ve Nem Takibi Gerekliliği Pazarlama izni sahibi, üretim yeri, veteriner ecza deposu, perakende […]

Tem 02, 2017
Gıda ve Soğuk Hava Depoları için Sıcaklık ve Nem Takibi

Gıda ve soğuk hava depolarındaki yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için, sıcaklık ve nem değerlerinin takibi yapılması gerekmektedir. Gıda ve soğuk hava depoları, şoklama kabinleri, fermantasyon kabinleri gibi yerlerin takibi, ürünün güvenliği açısından büyük önem arz eder. İstenen bir ortamın sıcaklığının ve neminin 7/24 izlenmesi ve kayıt altına alınması için Retmon EMS Sıcaklık ve Nem Takip Sistemini kullanabilirsiniz. Retmon […]

Tem 02, 2017
Tahıl Siloları, Tarım ve Seracılık için Isı ve Nem Takip Sistemi

Tahıl siloları, tarım ve seracılık için ısı ve nem takibi çok önemlidir. Tahıl silolarında, tahılın sıcaklık ve nem değerlerini takip etmek, ürün sağlığı açısından dikkate alınmalıdır. Silolardaki ısı ve nem değerleri kontrol altında tutulmadığı taktirde, çimlenme, küf, mantar, böceklenme veya bitlenme gibi istenmeyen sonuçlar doğurur. Seracılık sektöründe yetiştirilen ürünler için uygun sıcaklık  ve nem ortamının sağlanması […]

Tem 02, 2017
Kozmetik Ürünlerin Sıcaklık ve Nem Takibi

Sıcaklık ve Nem Takip Sistemleri, “Ortam İzleme Sistemleri” içinde yer alan ve ortamın sıcaklığını/nemini ölçmek için kullanılan sistemlerdir. Gıda (yiyecek/içecek) saklama depoları, Soğuk hava depoları, Eczaneler için; aşı/ilaç dolapları, Hastaneler için; ameliyathane ve laboratuvarlar gibi birçok alanda kullanılabilir. İstenen bir ortamın sıcaklığının, neminin 7/24 izlenmesi ve kayıt altına alınması için Retmon EMS Isı ve Nem […]

Tem 02, 2017
Mobil Araçlar için Sıcaklık ve Nem Takibi

Retmon EMS sayesinde, üreticiler, dağıtıcılar ve gıda sektörüne hizmet eden diğer tedarikçiler, ham madde depolarını, üretim tesislerini, depolama alanlarını ve mobil araç içi sıcaklık ve nem değerlerini tek bir ara yüz üzerinden gerçek zamanlı takip edebilmektedir. Bu sayede, eşik değerine ulaşılmış yerlere daha hızlı müdahale edebilmek ve geri dönülemez zararları telafi edebilmek mümkündür. DCT200, mobil […]

Tem 02, 2017